Disclaimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bij De Tijd” neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van  “Bij De Tijd” gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie. Www.bedandbreakfastbijdetijd.nl richt zich tot de Nederlandstalige consumenten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van www.bedandbreakfastbijdetijd.nl en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast www.bedandbreakfastbijdetijd.nl  de Algemene Voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing.  “Bij De Tijd”  heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie. Voor het overige wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van “Bij De Tijd” , die zijn opgenomen in deze website, www.bedandbreakfastbijdetijd.nl.